Filmerna riktar sig i första hand till studerande på kursen Psykologi II (Vetenskaplig metod och statistik, med Fastreg-koden 2MOS) samt kursen Uppsatsförberedande forskningsmetodik på Psykologprogrammets termin 9 (Fastreg-kod P9-UPPR), men andra studenter och intresserad allmänhet kan självklart också ha glädje av dem.

De filmade föreläsningarna varierar i längd mellan ca 15 min och ca 45 min (de om korrelation & ANOVA är de längsta). Kapitelhänvisningarna gäller boken Borg, E., & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (3:e upplagan). Faktabok. Liber.

Projektet "Videoinspelade föreläsningar" har finansierats av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning, projektnr 4552601. © Elisabet Borg 2015, 2016.

Klicka på respektive bild så öppnas filmen i ett nytt fönster.

Repetition (2MOS & P9-UPPR)

Tabeller & diagram (Kap 2)

Tabeller & diagram

Tabeller & diagram

 

Centralmått (Kap 3)

Centralmått

Centralmått

 

Spridningsmått (Kap 4)

Spridningsmått

Spridningsmått

 

Korrelation (Kap 6 + 9)

Korrelation

Korrelation

 

Nytt för 2MOS

t-test (Kap 7 + 8):

t-test

t-test

 

Konfidensintervall (Kap 10):

Konfidensintervall

Konfidensintervall

 

Variansanalys 1 (Kap 11, 12 och 13):

Variansanalys 1

Variansanalys 1 - envägs ANOVA

 

Variansanalys 2 (Kap 14):

Variansanalys 2

Variansanalys 2

 

Linjär regression (Kap 15)

Linjär regression

Enkel linjär regression

 

Chi2 (Kap 16)

Chi 2

Chi-två

 

Nytt för P9-UPPR (ingår ej för 2MOS)

Multipel regression (Kap 17):

Multipel regression

Multipel regression