Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som kod.)

Kursinformation

Vetenskaplig metod och statistik, 15 hp (III-MOS)
Delkursansvarig: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se
Delkursen ges VT 2018: 15/1 - 19/3.

Vetenskaplig undersökning, 15 hp (III-VEU)
Delkursansvarig: Maarit Johnson, mtjn@psychology.su.se
Delkursen ges VT 2018: 15/1 - 1/6.

Uppsatsseminarier.

Du som läser kursen som termin 6 inom PAO-programmet bör känna till att det även finns en praktikkurs som du kan komplettera de teoretiska studierna med:

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Experimentella erfarenheter

Ett obligatoriskt inslag på kursen är deltagande i olika experiment, så kallade Experimentella erfarenheter. Erbjudanden om sådan EE-tid anslås normalt på anslagstavlan utanför sal U32, Frescati Hagväg 8, plan 3. Det finns också en e-postlista som du kan gå med i och på den vägen få erbjudanden om EE-tid. Information om hur du enkelt går med på listan finns på länken ovan. Du behöver bara ett aktiverat universitetskonto samt att din studentadress är omdirigerad till en "privat" e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Kursansvarig

Kursansvarig är Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se.

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst den här kursen är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för dem som har läst minst tre terminer psykologi på fristående kurs. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!