Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation

Aktuellt kursmaterial, inklusive kurslitteratur, hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Terminsindelning

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period.

VT 2018 pågår period 1+2 15/1 - 19/3, period 3 20/3 - 29/4 och period 4 30/4 - 1/6.

Period 1+2 (15 januari - 19 mars 2018)

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp (2MOS)
Delkursansvarig: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Tips: Som komplement och repetition finns ett antal inspelade föreläsningar i statistik av Elisabet Borg upplagda här på hemsidan. Missa inte dem!

Adult Development, 7,5 hp (2VUX)
Delkursansvarig: Sarah Thomas, sarah.thomas@psychology.su.se
Undervisning sker huvudsakligen på engelska.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp (2INTERVJU)
Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kognitiv psykologi, 7,5 hp (2KOGN)
Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se

Klinisk psykologi, 7,5 hp (2KLIN)
Delkursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Period 3 (20 mars - 29 april 2018)

Arbetspsykologi, 7,5 hp (2ARBT)
Delkursansvarig: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se

Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp (2MOE)
Delkursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Socialpsykologi, 7,5 hp (2SOCIAL)
Delkursansvarig HT 2017: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Delkursansvarig VT 2018: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Fördjupning, 7,5 hp (2UPPSATS)
Delkursansvarig: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Specialkurs: Läs mer i kursanvisningarna på kurshemsidan i Fastreg. Ett introduktionsmöte för alla studenter som är registrerade på kursen kommer att hållas den 5 februari 2018, kl. 11, i rum 242, Frescati Hagväg 14.

Period 4 (30 april - 1 juni 2018)

Organisationspsykologi, 7,5 hp (2ORGA)
Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp (2PERCNEU)
Delkursansvarig: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se

Rättspsykologi, 7,5 hp (2RAT)
Delkursansvarig: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Personlighetsteori, 7,5 hp (2PERS)
Delkursansvarig: Diana Sanchez Cortes, diana.sanchez.cortes@psychology.su.se

Ges ej HT 2017 eller VT 2018

Genuspsykologi, 7,5 hp (2GENUS)
Delkursansvarig: Marie Gustafsson-Sendén, mgu@psychology.su.se

Experimentella erfarenheter

Ett obligatoriskt inslag på kursen är deltagande i olika experiment, så kallade Experimentella erfarenheter. Erbjudanden om sådan EE-tid anslås normalt på anslagstavlan utanför sal U32, Frescati Hagväg 8, plan 3. Det finns också en e-postlista som du kan gå med i och på den vägen få erbjudanden om EE-tid. Information om hur du enkelt går med på listan finns på länken ovan. Du behöver bara ett aktiverat universitetskonto samt att din studentadress är omdirigerad till en "privat" e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Kursansvarig

Kursansvarig är Staphan Baraldi, sbi@psychology.su.se.