Forskarnivå

Forskarutbildning i psykologi

Forskarutbildningen omfattar fyra års studier på heltid (240 högskolepoäng) och leder till doktorsexamen. Utbildningen består av en kursdel (75 hp) och en avhandlingsdel (165 hp).

Studierna innehåller ett grundligt och krävande kunskapsinhämtande baserat på självstudier samt deltagande i seminarier och kurser. Under studietiden får du vetenskaplig handledning. Avhandlingsarbetet motsvarar heltidsstudier à 2 år och 9 månader och utgör den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete som försvaras offentligt vid en disputation.

Våra aktiva doktorander (rulla ner i den grupperade personallistan).

Ansökan till forskarutbildningen

När och hur söker man?

Det är åtminstone en men max två ansökningsomgångar per år; på VT med sista ansökningsdag 1 april och vissa år kan också en höstomgång utlysas med sista ansökningsdag 1 november. Ansökan sker online via universitetets rekryteringssystem ReachMee och lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras senast en månad före sista ansökningsdag.

Project positions 2020 (924 Kb)  (PDF)

Mer information om själva ansökan och vad den ska innehålla.

Vilka är behörighetskraven?

Behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, samt uppfyller övriga kriterier som finns uppställda i den allmänna studieplanen (se punkt 3).

Information in English

PhD studies

General Syllabus for Doctoral Studies in Psychology, 240 credits

Ingrid Ekström med en så kallad luktpenna. Foto: Roland Fredriksson/Stockholms universitet

Några vanliga frågor på forskarnivå

Kan jag ha en extern handledare?

Ja, men externa (ej anställda på Stockholms universitet) handledare kan inte vara huvudhandledare, men väl bihandledare. Ekonomisk ersättning utgår dock inte för externa handledare. Notera att huvudhandledaren måste ha lägst docentkompetens.

Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

  1. Samtliga ansökningar granskas av en kommitté bestående av åtminstone två handledare, vilka läser och rangordnar alla sökande.
  2. Vid forskarutbildningskollegiets sammanträde görs en slutlig rangordning av de sökande på basis av deras lämplighet att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
  3. För dem som antas till forskarutbildningen erbjuds studiestöd i form av doktorandanställning (om man i sin ansökan har gjort anspråk på detta). Detta gäller under förutsättning att normal studietakt hålls, d.v.s. 60 hp per läsår givet heltidsstudier