För doktorander antagna före 1 januari 2016 omfattar avhandlingen 150 högskolepoäng. För doktorander antagna från och med 1 januari 2016 omfattar avhandlingen 165 högskolepoäng. Hur ska dessa fördelas mellan sammanfattning och ingående delstudier? Hur ser det ut om man skriver en monografi?

I dokumentet Poängberäkning för avhandlingsarbetet återfinns instruktioner för hur du räknar fram progressionen i ditt avhandlingsarbete.

Poängberäkning för avhandlingsarbetet (116 Kb) av Fredrik Jönsson. Senast uppdaterat 2016-02-25.