I studieplanen framgår för varje år fram till examen hur många kurs- resp avhandlingspoäng som skall förvärvas. Studieplanen undertecknas av doktorand och handledare, och lämnas därefter till administratör för forskarutbildningen (Zozan Kader).

Vid utgången av varje termin gör handledare och doktorand en bedömning av om studieplanen har följts. Väsentlig avvikelse från studieplanen anmäls till studierektor och kan i vissa fall leda till att doktoranden förlorar rätten till handledning och övriga resurser.

Individuell studieplan (version 2015)

Se gemensamma anvisingar och formulär från Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (för doktorander antagna till vårterminen 2016 eller senare).

Individuell studieplan (version 2013)

Individuell studieplan, grundkontrakt, 2013 (221 Kb) [.doc] (för doktorander antagna till höstterminen 2013 eller senare).

Individuell studieplan, årlig uppföljning, 2013 (236 Kb) [.doc] (för doktorander antagna till höstterminen 2013 eller senare).

Individual Study Plan, Basic Contract, 2013 (232 Kb) [.doc] (for doctoral students accepted 2013 or later).

Individual Study Plan, Annual Review, 2013 (246 Kb) [.doc] (for doctoral students accepted 2013 or later).

Individuell studieplan (version 2012)

Individuell studieplan 2012 (310 Kb) [.doc] (för doktorander antagna före höstterminen 2013).