Handledare vid Psykologiska institutionen (63 Kb) 2015 (PDF)