Handledare vid Psykologiska institutionen 2019 (276 Kb) . (PDF)