Institutionsövergripande forskarutbildningskurser, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Karolinska Institutet

KTH

Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

NordForsk – Nordic Research Board

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Tipsa om fler adresser till studierektor Fredrik Jönsson, fredrik.jonsson@psychology.su.se