Information på Stockholms universitets centrala webbplats. Där hittar du till exempel antagningsinformation, regler och rättigheter, information inför disputationen, en ordlista med mera.

Samhällsvetenskapliga fakultetens information om utbildning på forskarnivå.

Se även policy kring resurser för doktorander vid Psykologiska institutionen.

Handbook for students: Student services, accommodation, student unions, library services, health centre, equal treatment, insurance, Swedish bank account etc. – the Handbook for International and Exchange Students prepares you for life as a student at Stockholm University.