Högskoleverket - doktorandhandboken.nu

Information på Stockholms universitets centrala webbplats. Där hittar du till exempel antagningsinformation, regler och rättigheter, information inför disputationen, en ordlista med mera.

Samhällsvetenskapliga fakultetens information om utbildning på forskarnivå.

Se även policy kring resurser för doktorander vid Psykologiska institutionen.

Handbook for International and Exchange Students: For our visiting researchers and research students there is a handbook. The handbook contains information and tips for visiting scientists and international graduate students.