Efter att doktorandtjänsten upphört omvandlas de inrapporterade timmarna till förlängd anställningstid. Stäm gärna av med personalhandläggare varje termin för att säkerställa att alla dina timmar blivit inrapporterade.

Uppdrag i nämnder, doktorandråd, styrelser med mera omräknas också till förlängning. Omräkningsmodell är fastställd av rektor. Vissa uppdrag har fasta antal dagar i förlängning enligt schablon, andra uppdrag ger 2 dagars förlängning samt 2 dagar/möte. Tak finns på max 40 dagar per år. Mötesnärvaro skall styrkas med protokoll/närvarolista eller ordförandes intyg.

Doktorander utan någon form av anställning på universitetet och Industridoktorander får sin undervisning utbetald som timersättning, eller som anställning enligt samma principer för förlängning som doktorander med doktorandanställning.

Ersättning för undervisning till doktorander (166 Kb) . [PDF] Uppdaterad 2011-02-22.

Dokumentet inkluderar information om förlängning av studiestödstid på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro, uppdrag mm, samt en beräkningsmall för förlängning.