Aktuella kurser

Kurser på forskarutbildningen

På den här sidan hittar du information om våra kurser inom forskarutbildningen. Rulla längre ner på sidan för fler valmöjligheter! Allmän information om studierna hittar du i Studiehandboken.

Anmälan till kurser

Så här anmäler du dig till de kurser som du vill läsa inom forskarutbildningen.

Anmälan till kurs inom forskarutbildningen sker genom särskild anmälningsblankett (se nedan) som du fyller i och sparar med ditt eget namn och skickar till studentexpeditionen, helst med e-post till phd.psychology@su.se.

Alternativt kan du skriva ut pdf-blanketten, fylla i den och posta till postadress som framgår av blanketten.

Application for graduate course (53 Kb)

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (137 Kb)

Kurser HT 2020

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder HT 2020 (fler kommer vartefter). Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena eller i förekommande fall i Karolinska Institutets motsvarighet.

Research Methods 2, 7,5 hp

Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2020 på halvfart med start i november.
Kursanvisningar: Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2020. (PDF)
Schema i TimeEdit

Kurser VT 2020

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder VT 2020. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Statistics 2, 7,5 hp

Kurskod: PS3STA2
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 på halvfart med start i mars.
Kursanvisningar: Statistics 2, 7,5 hp, preliminära, VT 2020. (PDF)

Advanced Attachment Journal Club and Factory, 4,5 - 7,5 hp

Kursansvariga: Pehr Granqvist, pehr.granqvist@psychology.su.se, and Tommie Forslund, tommie.forslund@psychology.su.se
Kursen ges från och med HT 2019 med start den 10 september.
Kursanvisningar: Advanced Attachment Journal Club and Factory.
Anmälan: Med e-post till kursansvariga.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSMT54 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT57 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT57 (PDF)

Kursansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

KursanvisningarTillämpad socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Applied social psychology

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT55 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT55 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

KursanvisningarHögre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Higher cognitive functions

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT53 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarSocialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Courses that may be given upon request

Reading course: Reproducibility, 3 – 5 hp

Kursansvarig lärare/Coordinator: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Course syllabusReproducibility, 3 – 5 hp. (PDF)

 

Psychometrics – An introduction to Classical Test Theory (CTT), Generalizability Theory (GT) & Item Response Theory (IRT)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursanvisningar: Psychometrics, 7,5 hp. (PDF)

 

Sustainable career development, 7,5 hp

Kursansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, cbl@psychology.su.se

KursanvisningarSustainable career development, 7,5 hp. (PDF)

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

När du ansöker om tillgodoräknande använder du blanketten Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier och bifogar intyg på tagna poäng samt kursbeskrivning med litteraturlista.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff