Aktuella kurser

Kurser på forskarutbildningen

På den här sidan hittar du information om våra kurser inom forskarutbildningen. Rulla längre ner på sidan för fler valmöjligheter! Allmän information om studierna hittar du i Studiehandboken.

Anmälan till kurser

Så här anmäler du dig till de kurser som du vill läsa inom forskarutbildningen.

Anmälan till kurs inom forskarutbildningen sker genom särskild anmälningsblankett (se nedan) som du fyller i och sparar med ditt eget namn och skickar till Zozan Kader, helst via e-post expeditionen@psychology.su.se.

Alternativt kan du skriva ut pdf-blanketten, fylla i den och posta till postadress som framgår av blanketten.

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (53 Kb)

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (137 Kb)

Kurser HT 2019

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder HT 2019. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Research Methods 2, 7,5 hp

Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 på halvfart med start i november.
Kursanvisningar: Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2019.
Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2018.

Kurser som samläses med masterprogram HT 2019

Här hittar du information om kurser som ges inom Allmänt masterprogram i psykologi, men som även forskarstuderande kan anmäla sig till. Registrerade studenter på respektive kurs hittar mer detaljerad information på kursens sajt i Athena.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT57 (PDF)

Kursansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema!

KursanvisningarTillämpad socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Applied social psychology

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

KursplanPSMT55 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

Kursanvisningar: Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2019.
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Higher cognitive functions

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2019.
Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Kurser VT 2019

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder VT 2019. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Statistics 2, 7,5 hp

Kurskod: PS3STA2
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2019 på halvfart med start i mars.
Kursanvisningar: Statistics 2, 7,5 hp, VT 2019. (PDF) Ny version 30/4.

Kurser som samläses med masterprogram VT 2019

Här hittar du information om kurser som ges inom Allmänt masterprogram i psykologi, men som även forskarstuderande kan anmäla sig till. Registrerade studenter på respektive kurs hittar mer detaljerad information på kursens sajt i Athena.

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

KursplanPSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

KursplanPSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

KursplanPSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

KursplanPSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Courses that may be given upon request

Psychometrics – An introduction to Classical Test Theory (CTT), Generalizability Theory (GT) & Item Response Theory (IRT)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursanvisningar: Psychometrics, 7,5 hp. (PDF)

 

Sustainable career development, 7,5 hp

Kursansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, cbl@psychology.su.se

KursanvisningarSustainable career development, 7,5 hp. (PDF)

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

När du ansöker om tillgodoräknande använder du blanketten Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier och bifogar intyg på tagna poäng samt kursbeskrivning med litteraturlista.