Studieinformation

Anmälan till kurser

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier (SUPSY-50) (168 Kb)

Studentexpeditionen

Studievägledningen

Läs mer i Studiehandbok, forskarnivå.

 

Kurser HT 2018

Research ethics, open science, and reproducible research, 4.5 hp
Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet.
Kursansvarig: Gustav Nilsonne, Stressforskningsinstitutet, gustav.nilsonne@su.se
Kursen ges i oktober 2018.
Anmälan: Skicka ett mail till Linda Rämö, linda.ramo@su.se, senast den 1 september 2018.

 

Kurser VT 2018

Cognitive Aging, 7,5 hp (FOUCAG)
Kursansvarig: Erika Jonsson Laukka (ARC)
Kursen ges VT 2018, 10 april - 25 maj 2018.
Sign up: Application for graduate course in Cognitive Aging should be sent to the course administrator no later than March 23, 2018!

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part I, 3,5 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 21 mars - 2 maj 2018.

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part II, 4 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 2 maj - 12 juni 2018.

Statistics 2, 7,5 hp (FOUSTA)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges på onsdagar 4 april(!) - 30 maj 2018.

Bayesian data analysis and multilevel modeling, 4 hp (FOUBAM)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2018, 4 - 8 juni 2018.
Bayesian data analysis and multilevel modeling (Anvisningar/Syllabus, PDF)

 

Kurser som samläses med Allmänt masterprogram i psykologi

Trender i kognition, 7,5 hp (PSMT45)
Kursansvarig: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Människans utveckling: Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar, 7,5 hp (PSMT44)
Kursansvarig: Aiko Lundequist.

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik: Datainsamling och analys, 7,5 hp (PSMT40)
Kursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Människans utveckling: Ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp (PSMT41)
Kursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 

Kommande kurser

Samhällsvetenskap i samhället - forskningsetik och forskningskommunikation, 7,5 hp (SAMFOF - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se
Kursen ges preliminärt HT 2018.

 

Courses that may be given upon request

Psychometrics - An introduction to CTT, GT & IRT, 7.5 credits (122 Kb)  (PDF)
(CTT = Classical Test Theory, GT = Generalizability Theory & IRT = Item Response Theory)

Sustainable Career Development, 7,5 hp (74 Kb)  (PDF)

 

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.