Aktuella kurser

Kurser på forskarutbildningen

På den här sidan hittar du information om våra kurser inom forskarutbildningen. Allmän information om studierna hittar du i Studiehandboken.

Anmälan till kurser

Så här anmäler du dig till de kurser som du vill läsa inom forskarutbildningen.

Anmälan till kurs inom forskarutbildningen sker genom särskild anmälningsblankett (se nedan) som du fyller i och sparar med ditt eget namn och skickar till Monika Karlsson, helst via e-post monika.karlsson@psychology.su.se

Alternativt kan du skriva ut pdf-blanketten, fylla i den och posta till postadress som framgår av blanketten.

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (53 Kb)

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (137 Kb)

Kurser HT 2018

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder HT 2018. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Journal Club, 7,5 hp

Kursansvarig: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 på kvartsfart med start den 7 september.
Kursanvisningar: Journal Club, 7,5 hp.
Anmälan: Med e-post senast den 4/9. Minst 8 deltagare krävs för att kursen ska ges.

Research Methods 2, 7,5 hp

Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2018 på halvfart med start i november.
Kursanvisningar: Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2018.

Structural equation modeling using Mplus, 7,5 hp

Kursansvariga: Claudia Bernhard-Oettel and Magnus Sverke
Kursen ges HT 2018 på halvfart med start den 8 november.
Kursanvisningar Course instructions with schedule, HT 2018 (151 Kb) . (PDF) Ny version 5/11.
Anmälan: Med e-post senast den 5 november.

Research ethics, open science, and reproducible research, 4.5 hp

Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet.
Kursansvarig: Gustav Nilsonne, Stressforskningsinstitutet, gustav.nilsonne@su.se
Kursen ges i oktober 2018.
Anmälan: Skicka ett mail till Linda Rämö, linda.ramo@su.se, senast den 1 september 2018.

Kurser som samläses med masterprogram HT 2018

Här hittar du information om kurser som ges inom Allmänt masterprogram i psykologi, men som även forskarstuderande kan anmäla sig till. Registrerade studenter på respektive kurs hittar mer detaljerad information på kursens sajt i Athena.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp. HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT57 (PDF)

Kursansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Kursanvisningar: Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2018. (PDF) Ny version 3/7.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Applied social psychology

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

KursplanPSMT55 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 5/11 - 5/12 (helfart)

KursanvisningarHögre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Higher cognitive functions

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 6/12 2018 - 19/1 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Courses that may be given upon request

Psychometrics – An introduction to Classical Test Theory (CTT), Generalizability Theory (GT) & Item Response Theory (IRT)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursanvisningar: Psychometrics, 7,5 hp. (PDF)

 

Sustainable career development, 7,5 hp

Kursansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, cbl@psychology.su.se

KursanvisningarSustainable career development, 7,5 hp. (PDF)

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

När du ansöker om tillgodoräknande använder du blanketten Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier och bifogar intyg på tagna poäng samt kursbeskrivning med litteraturlista.