Studieinformation

Anmälan till kurser

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier (SUPSY-50) (251 Kb)

Studentexpeditionen

Studievägledningen

Läs mer i Studiehandbok, forskarnivå.

 

Kurser VT 2018 (work in progress)

Cognitive Aging, 7,5 hp (FOUCAG)
Kursansvarig: Erika Jonsson Laukka
Kursen ges VT 2018, 10 april - 25 maj 2018.
Sign up: Application for graduate course in Cognitive Aging should be sent to the course administrator no later than March 23, 2018!
Cognitive aging, VT 2018 (102 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part I, 3,5 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 21 mars - 2 maj 2018.

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part II, 4 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 2 maj - 12 juni 2018.

Statistics 2, 7,5 hp (FOUSTA)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges på onsdagar 4 april(!) - 30 maj 2018.
Statistics 2, VT 2018 (Anvisningar/Syllabus, PDF) Ny version 8/2.

Bayesian data analysis and multilevel modeling, 4 hp (FOUBAM)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2018, 4 - 8 juni 2018.
Bayesian data analysis and multilevel modeling (Anvisningar/Syllabus, PDF)

 

Kurser som samläses med Allmänt masterprogram i psykologi

Trender i kognition, 7,5 hp (PSMT45)
Kursansvarig: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Människans utveckling: Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar, 7,5 hp (PSMT44)
Kursansvarig: Aiko Lundequist.

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik: Datainsamling och analys, 7,5 hp (PSMT40)
Kursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Människans utveckling: Ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp (PSMT41)
Kursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 

Kurser HT 2017

Cognitive Aging, 7,5 hp (FOUCAG - Ny)
Kursansvarig: Erika Jonsson Laukka
Kursen tyvärr inställd HT 2017 pga för få anmälda, ges preliminärt vårterminen 2018.

Research Methods 2, 7,5 hp (FOUFOR)
Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017, november 2017 - januari 2018.
Research Methods 2, HT 2017 (119 Kb)  (Anvisningar/Syllabus w/ schema/schedule, PDF)

Thematic Analysis, 3 hp (FOUTEM - Ny)
Kursansvarig: Claudia Bernhard-Oettel, cbl@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017, 9-10 oktober 2017.
Thematic analysis, HT 2017 (87 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Applied Psychophysics using Python and R, 7,5 hp (FOUAPR - Ny)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges i form av 6 seminarier, preliminärt 3/10 - 12/12 2017.
Applied Psychophysics, HT 2017 (50 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Schema för HT 2017. Lokal seminarierummet, Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9A.

  • Seminarium 1: Tisdag  3/10, kl. 13-16
  • Seminarium 2: Tisdag 17/10, kl. 13-16
  • Seminarium 3: Tisdag 31/10, kl. 13-16
  • Seminarium 4: Tisdag 14/11, kl. 13-16
  • Seminarium 5: Tisdag 28/11, kl. 13-16
  • Seminarium 6: Tisdag 12/12, kl. 13-16

An introduction to modern methods for causal inference, 1,5 hp (Ny)
Kursansvarig: Linda Magnusson Hanson, linda.hanson@su.se
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 6-10 november 2017.

Research ethics for Human Science, 5 x 1,5 hp (Ny)
Humanvetenskapliga områdets kurs i forskningsetik som ges i Filosofiska institutionens regi, men med lärare från andra institutioner, inklusive Psykologiska institutionen.
Den första delkursen, Introduktion till forskningsetik, startar den 27 november 2017. Se länk ovan för att anmäla dig till kursen. Information på svenska finns på Humanvetenskapliga områdets hemsida.

 

Kurser som samläses med Allmänt masterprogram i psykologi

Higher Cognitive Functions, 7,5 hp (PSMT55)

Social behavior: Insights from evolutionary psychology, 7,5 hp (PSMT53)

Theoretical and methodological perspectives in biological psychology, 7,5 hp (PSMT26)

Applied social psychology, 7,5 hp (PSMT37)

 

Kommande kurser

Samhällsvetenskap i samhället - forskningsetik och forskningskommunikation, 7,5 hp (SAMFOF - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se
Kursen ges preliminärt HT 2018.

 

Courses that may be given upon request

Psychometrics - An introduction to CTT, GT & IRT, 7.5 credits (122 Kb)  (PDF)
(CTT = Classical Test Theory, GT = Generalizability Theory & IRT = Item Response Theory)

Sustainable Career Development, 7,5 hp (74 Kb)  (PDF)

 

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.