Aktuella kurser

Kurser på forskarutbildningen

På den här sidan hittar du information om våra kurser inom forskarutbildningen. Rulla längre ner på sidan för fler valmöjligheter! Allmän information om studierna hittar du i Studiehandboken.

Anmälan till kurser

Så här anmäler du dig till de kurser som du vill läsa inom forskarutbildningen.

Anmälan till kurs inom forskarutbildningen sker genom särskild anmälningsblankett (se nedan) som du fyller i och sparar med ditt eget namn och skickar till studentexpeditionen, helst med e-post till phd.psychology@su.se.

Alternativt kan du skriva ut pdf-blanketten, fylla i den och posta till postadress som framgår av blanketten.

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (53 Kb)

Application for Graduate Course / Anmälan till kurs på Forskarutbildningen (137 Kb)

Kurser VT 2020

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder VT 2020. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Structural equation modeling using Mplus, 7,5 hp

Kursansvariga: Claudia Bernhard-Oettel, claudia.bernhard.oettel@su.se och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 med start 21 januari.
Kursanvisningar: Structural equation modeling using Mplus, 7,5 hp, VT 2020.
Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.
Anmälan: Anmälan senast den 7 januari 2020, se Anmälan till kurser ovan.

Statistics 2, 7,5 hp

Kurskod: PS3STA2
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2020 på halvfart med start i mars.
Kursanvisningar: Statistics 2, 7,5 hp, preliminära, VT 2020. (PDF)

Kurser HT 2019

Här nedan hittar du basinformation om de kurser som vi erbjuder HT 2019. Registrerade studenter på kurserna hittar mer detaljerad information i Athena.

Research Methods 2, 7,5 hp

Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2019 på halvfart med start i november.
Kursanvisningar: Research Methods 2, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Advanced Attachment Journal Club and Factory, 4,5 - 7,5 hp

Kursansvariga: Pehr Granqvist, pehr.granqvist@psychology.su.se, and Tommie Forslund, tommie.forslund@psychology.su.se
Kursen ges från och med HT 2019 med start den 10 september.
Kursanvisningar: Advanced Attachment Journal Club and Factory.
Anmälan: Med e-post till kursansvariga.

Kurser som samläses med masterprogram HT 2019

Här hittar du information om kurser som ges inom Allmänt masterprogram i psykologi, men som även forskarstuderande kan anmäla sig till. Registrerade studenter på respektive kurs hittar mer detaljerad information på kursens sajt i Athena.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT57 (PDF)

Kursansvarig lärare: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

KursanvisningarTillämpad socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Applied social psychology

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

KursplanPSMT55 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

Kursanvisningar: Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2019.
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Higher cognitive functions

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarSocialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Courses that may be given upon request

Psychometrics – An introduction to Classical Test Theory (CTT), Generalizability Theory (GT) & Item Response Theory (IRT)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursanvisningar: Psychometrics, 7,5 hp. (PDF)

 

Sustainable career development, 7,5 hp

Kursansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, cbl@psychology.su.se

KursanvisningarSustainable career development, 7,5 hp. (PDF)

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

När du ansöker om tillgodoräknande använder du blanketten Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier och bifogar intyg på tagna poäng samt kursbeskrivning med litteraturlista.