Avancerad nivå

Utbildningar och kurser på avancerad nivå

Våra utbildningar på avancerad nivå domineras av Allmänt masterprogram i psykologi, men vi medverkar även i andra masterprogram. Du kan även läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Ansökan

Du söker till fristående kurser på avancerad nivå på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet (länkarna nedan). 

Våra program på avancerad nivå kan du bara söka till höstterminen.

Följande kurser på avancerad nivå kan du läsa som fristående kurs VT 2020 (med länk till Universitetskatalogen):

Ansökningsperiod: 16 september - 15 oktober 2019.

Har du frågor kring ansökan? Läs gärna mer på Stockholms universitets sidor om Anmälan och antagning, eller kontakta våra studievägledare.

Några vanliga frågor på avancerad nivå

Hur söker jag?

Du söker till alla våra program och kurser genom antagning.se.

Vad krävs för behörighet för att få läsa på avancerad nivå?

Behörighetskravet är Kandidatexamen, 180 hp, med ämnesfördjupning i psykologi 90 hp.

Hur sker urvalet bland de sökande?

Till Allmänt masterprogram i psykologi sker urvalet efter högskolepoäng, upp till 270 hp. Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på statistik.uhr.se

Kan jag söka kurserna inom masterprogrammen som fristående kurser?

Ja, vissa av dessa kurser är sökbara genom antagning.se. Se information om respektive kurs på sidan för Fristående kurs på avancerad nivå.

Är några kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi obligatoriska?

Kursen Masteruppsats i psykologi, 30 hp, är obligatorisk. Dessutom är 22,5 hp metod och statistik samt 7,5 hp ämneskurs obligatoriska. Du hittar mer information om vad som kan och måste ingå i masterexamen i psykologi i den lokala examensbeskrivningen.

Hur ansöker jag om examen?

När du är klar med din masterutbildning, det vill säga 120 hp inklusive obligatoriska kurser, ansöker du själv om att få ut din masterexamen. Det gör du hos Examensenheten vid Stockholms universitet.

Ytterligare frågor?

För frågor om utbildning på avancerad nivå kontakta Zozan Kader på e-post zozan.kader@psychology.su.se eller telefon 08-16 2796.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek