Tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanalys

Nedanstående kurser ingår i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, som ges i samarbete med Specialpedagogiska institutionen. Programmet startade senast HT 2019.

Kurserna kan även läsas som individuell fördjupning på Psykologprogrammet och i mån av plats som fristående kurser på avancerad nivå med ansökan på antagning.se via Utbildningskatalogen.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Tillämpad beteendeanalys II

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

KursplanPSTB02 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 2019 - 17/1 2020

KursanvisningarTillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Schema, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Tillämpad beteendeanalys IV

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSSP04 (PDF)
Syllabus (eng): PSSP04 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 2020

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2018. (PDF)
Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer om kursen i Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod: Implementering, etik och evidens, 7,5 hp

KursplanPSSP06 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2020 (period C-D)

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Sökbar som fristående kurs med sen anmälan via Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Se länken nedan för ev undantag.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek