Tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanalys II

Kursen Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp, ges höstterminen 2017, som en kurs på termin 1 på Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp, i samarbete med Specialpedagogiska institutionen.

Tillämpad beteendeanalys IV

Kursen Tillämpad beteendeanalys II - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp, ges vårterminen 2018 (20 mars till 3 juni), som en kurs på termin 2 på Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp, i samarbete med Specialpedagogiska institutionen.

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

SUB su.se/bibliotek