Personalvetenskaplig integration med praktik (PAO)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Personalvetenskaplig integration med praktik (PAO)

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Kursen kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidatexamen med PAO-inriktning. Syftet med kursen är att ge dig tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat dig under grundutbildningen. Kursen ges under VT 2020.

Praktiktiden är 50 arbetsdagar på heltid, under kursens gång. Lämpliga arbetsuppgifter är allmänt HR-arbete av det slag som förekommer på en personalavdelning.

Kursen ges på avancerad nivå en gång per år med start under vårterminen.

Du har möjlighet att söka kursen och bli antagen med villkor även om du inte är klar med kandidatuppsatsen, förutsatt att du kommer att bli examinerad och klar till terminsstarten. Eftersom kursen har få sökande kommer den att öppna för sen anmälan runt den 13 december.

Du söker till kursen på vanligt vis på antagning.se

Du måste själv ombesörja lämplig praktikplats och få den godkänd av respektive institution (se introduktionsbrev nedan). För att du ska kunna registrera dig på kursen behöver du få arbetsplatsens skriftliga godkännande enligt introduktionsbrevet nedan samt sända in godkännandet till respektive institution. Godkännandet måste vara oss tillhanda senast den 5 januari. Det slutgiltiga godkännandet av praktikplatsen sker därefter från vår sida senast den 15 januari.

Arbetsplatsens godkännande sänder du per post till PAO-ansvarig på den institution du avser att läsa vid.

Praktikplatsens godkännande (PDF) (49 Kb)

Kursinformation

Kursplan: PSAOM3 (PDF)

Kursanvisningar: Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, VT 2019. (PDF)
Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, VT 2020.

Schema, VT 2020: Kursen ges under period 1 och 2. Se schema.

Kursansvarig: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Engelsk benämning: Integrating Human Resource Management in Psychology with Internship

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek