Detaljerad kursinformation finns i Fastreg (PSAOM3).

Praktiktiden är 50 arbetsdagar på heltid, under en och samma termin. Lämpliga arbetsuppgifter är allmänt HR-arbete av det slag som förekommer på en personalavdelning.

Kursen ges på avancerad nivå en gång per år med start under vårterminen.

Du söker till kursen på vanligt vis på www.antagning.se

Du måste själv ombesörja lämplig praktikplats och få den godkänd av respektive institution (se introduktionsbrev nedan). För att du ska kunna registrera dig på kursen behöver du få arbetsplatsens skriftliga godkännande enligt introduktionsbrevet nedan samt sända in godkännandet till respektive institution. Godkännandet måste vara oss tillhanda senast den 5 januari. Det slutgiltiga godkännandet av praktikplatsen sker därefter från vår sida senast den 15 januari.

Arbetsplatsens godkännande sänder du per post till PAO-ansvarig på den institution du avser att läsa vid.