Antagning sker en gång per år till höstterminen och du söker utbildningen på antagning.se. Vissa kurser som ingår i programmet kan också vara sökbara som fristående kurser via antagning.se.

Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på respektive kurshemsida i Fastreg. Registrerade studenter använder Fastreg för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Termin 1, HT 2017

Psykologins historia och vetenskapsteori, 7,5 hp (PSMT50)
Ansvarig lärare: Maarit Johnson, mtjn@psychology.su.se
Kurstid: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart)

Tillämpad socialpsykologi, 7,5 hp (PSMT37)
Ansvarig lärare: Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se
Kurstid: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart)

Forskningsmetodik I, 7,5 hp (PSMT30)
Ansvarig lärare: Mats Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kurstid: 31/10 - 29/11 2017 (helfart)

Statistik I, 7,5 hp (PSMT15)
Ansvarig lärare: Mats Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kurstid: 30/11 2017 - 12/1 2018 (helfart)

Termin 2, VT 2018

Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp (PSMT44)
Ansvarig lärare: Aiko Lundqvist
Kurstid: 15/1 - 19/3 2018 (halvfart)

Trender i kognition, 7,5 hp (PSMT45)
Ansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se
Kurstid: 15/1 - 19/3 2018 (halvfart)

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp (PSMT40)
Ansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kurstid: 20/3 - 3/6 2018 (halvfart)

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp (PSMT41)
Ansvariga lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se
Kurstid: 20/3 - 3/6 2018 (halvfart)

Termin 3, HT 2017

Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp (PSMT49, för PAO-master, men valbar för allmän master)
Ansvarig lärare: Claudia Bernhard-Oettel, cbl@psychology.su.se
Kurstid: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart)

Teoretiska och metodologiska perspektiv inom den biologiska psykologin, 7,5 hp (PSMT26)
Ansvarig lärare: Stefan Wiens, stefan.wiens@psychology.su.se
Kurstid: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart)

Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp (PSMT55)
Ansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se
Kurstid: 31/10 - 29/11 2017 (helfart)

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp (PSMT53)
Ansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se
Kurstid: 30/11 2017 - 12/1 2018 (helfart)

Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap, 7,5 hp (PSMT36)
Ansvarig lärare: Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se
Kurstid: 30/11 2017 - 12/1 2018 (helfart)

Termin 4, VT 2018

Självständigt arbete i psykologi för masterexamen, 30 hp (PSMT42)
Ansvarig lärare: Maarit Johnson, mtjn@psychology.su.se
Kurstid: 15/1 - 3/6 2018
 

Fler valbara kurser

Observera att följande kurser inom Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd kan läsas som valbara kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi: Funktionell analys och kartläggning, Forskningsmetod: Beteendeobservation och undersökningsdesign samt Forskningsmetod: Implementering, etik och evidens.

Du vet väl...

Promovering i Aula Magna
Promovering i Aula Magna

Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet med pompa och ståt.

Läs mer på SU-webben.