Masterprogram i psykologi

Allmänt masterprogram i psykologi

Allmänt masterprogram i psykologi, 120 högskolepoäng (hp), är ett sammanhållet utbildningsprogram som leder fram till en masterexamen. Masterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen inom huvudämnet (psykologi).

Vissa kurser som ingår i programmet är också sökbara som fristående kurser.

Till dig som ska läsa kurser på termin 2 eller 4 på Allmänt masterprogram i psykologi VT 2019

Registrering

För dig som ska läsa termin 2 eller 4 på Allmänt masterprogram i psykologi gäller webbregistrering 7 – 11 januari.

Registrering ska göras via webbtjänsten Mina studier. För att logga in på Mina studier måste du först ha ett aktiverat universitetskonto, se www.su.se/aktivera

Det är viktigt att du webbregistrerar dig i tid så att du inte förlorar din plats.

Om du inte har möjlighet att webbregistrera dig eller behöver hjälp med det - kontakta Studentexpeditionen via e-post studentexpeditionen@psychology.su.se. Uppge namn, personnummer och vilken kurs eller program du är antagen till.

Mer information om kurserna du läser på termin 2 eller 4 hittar du här:

Utbildningens innehåll

Läs mer om kursinnehåll på respektive terminssida:

Fler valbara kurser

Kurserna PSMT32 och PSMT46 inom Masterprogram i personal, arbete och organisation kan i mån av plats läsas som valbara kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi.

Om du vill läsa någon av dessa kurser måste du först kontakta studentexpeditionen.

Programinformation

Allmänt masterprogram i psykologi

Omfattning: 120 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanSPSAO (PDF)
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Engelska och svenska
Studierektor: Fredrik Jönsson
På expeditionen: Monika Karlsson

Engelsk benämningGeneral Master's Programme in Psychology

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid fr o m 18-09-17:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Alumnnätverk

Efter tre terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.

Magisterpromovering

Promovering i Aula Magna

Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet med pompa och ståt.

Läs mer på SU-webben.