Masterprogram i personal, arbete och organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Masterprogram i personal, arbete och organisation

Masterprogram i personal, arbete och organisation

Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp, är ett samarbete mellan flera institutioner. En ny kursomgång startar varje hösttermin.

Programmets innehåll

Masterprogram i personal, arbete och organisation (PAO), 120 hp, är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad eller organisation. Målet är att utbilda kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt.

Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen av flera vetenskapliga perspektiv kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i vetenskapliga och organisatoriska sammanhang och tillmötesgår en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens för att bedriva utvecklingsarbete i organisationer samt ger en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier inom pedagogik, psykologi eller sociologi.

Programmet ges i huvudsak på engelska och kan läsas på hel- eller halvfart. Masterprogrammets första år består av obligatoriska kurser inom PAO-området. Kurserna ger studenter färdigheter och kompetenser utifrån juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Under det andra året fördjupar sig studenter inom den beteendevetenskapliga disciplin varifrån de har sin grundexamen, läser kurser i vetenskapsteori och metod samt skriver sitt examensarbete.

Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen. Sociologiska institutionen är värd för programmet.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Läs mer om kursinnehåll på respektive terminssida:

Programinformation

Masterprogram i personal, arbete och organisation

Omfattning: 120 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanSMPAO (PDF)
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Engelska och svenska
Studierektor: Erik Berntson
På expeditionen: Zozan Kader
Se även: www.pao.su.se

Engelsk benämning: Master's Programme in Personnel, Work, and Organisation

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Alumnnätverk

Efter tre terminer på utbildningen är du välkommen att bli medlem i Psykologiska institutionens alumnnätverk.

Magisterpromovering

Promovering i Aula Magna

Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet med pompa och ståt.

Läs mer på SU-webben.