Masterprogram i personal, arbete och organisation (PAO), 120 hp, är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad eller organisation. Målet är att utbilda kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt.

Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen av flera vetenskapliga perspektiv kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i vetenskapliga och organisatoriska sammanhang och tillmötesgår en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens för att bedriva utvecklingsarbete i organisationer samt ger en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier inom pedagogik, psykologi eller sociologi.

Programmet ges i huvudsak på engelska och kan läsas på hel- eller halvfart. Masterprogrammets första år består av obligatoriska kurser inom PAO-området. Kurserna ger studenter färdigheter och kompetenser utifrån juridiska, ekonomiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Under det andra året fördjupar sig studenter inom den beteendevetenskapliga disciplin varifrån de har sin grundexamen, läser kurser i vetenskapsteori och metod samt skriver sitt examensarbete.

Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen. Sociologiska institutionen är värd för programmet.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Kurser på termin 1

Introduktion till personal, arbete och organisation, 15 hp
Ges av Sociologiska institutionen.

Arbetslivets juridik II, 7,5 hp
Ges av Juridiska institutionen på kvällstid och samläses med fristående kurs.

Sociologiska perspektiv på organisation och arbetsmarknad, 7,5 hp
Ges av Sociologiska institutionen.

Kurser på termin 2, VT 2018

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer (Psychological aspects on employee selection and recruitment), 7,5 hp (PSMT32)
Ansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kurstid VT 2018: 15/1 - 19/3 2018 (halvfart).

Personnel economics, 7,5 hp
Ges av Sociologiska institutionen.

Ledarskapets psykologi (The psychology of leadership), 7,5 hp (PSMT46)
Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se
Kurstid VT 2018: 20/3 - 3/6 2017 (halvfart).

Organisation Pedagogics – Learning and leadership, 7,5 hp
Ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

Kurser på termin 3, HT 2017

Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp (PSMT49)
Ansvarig lärare: Claudia Bernhard Oettel, cbl@psychology.su.se
Kurstid HT 2017: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart).

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp (PSMP02)
Ansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se och Helena Falkenberg, hfg@psychology.su.se
Kurstid HT 2017: 28/8 - 30/10 2017 (halvfart).

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp (PSMT51)
Ansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kurstid HT 2017: 31/10 - 29/11 2017 (helfart).

Statistik 1, 7,5 hp (PSMT15)
Ansvarig lärare: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kurstid HT 2017: 30/11 2017 - 12/1 2018 (helfart).

Kurs på termin 4, VT 2018

Självständigt arbete i psykologi för masterexamen, 30 hp (PSMT42)
Ansvarig lärare: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se
Kurstid VT 2018: 15/1 - 3/6 2018.

Läs mer på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer på PAO-programmets webbplats.

Du vet väl...

Promovering i Aula Magna
Promovering i Aula Magna

Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet med pompa och ståt.

Läs mer på SU-webben.