Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs. Rulla ner på sidan för kurser som ges VT 2019!

Som registrerad student på dessa kurser hittar du övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Till dig som är antagen och ska läsa fristående kurs på avancerad nivå VT 2019

Registrering

Webbregistrering är öppen 7 – 11 januari. Webbregistrering görs på Mina studier under fliken Aktuell utbildning. För att kunna logga in på Mina studier måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Observera att studenter som har villkor (d.v.s. som ännu inte uppfyller kraven för behörighet eller där tidigare studier kräver särskild bedömning) inte kan registrera sig via webben.

Du som inte kan webbregistrera dig eller har andra frågor gällande din registrering ska besöka Studentexpeditionen 9 – 11 januari (Frescati Hagväg 8, plan 2). Medtag giltig legitimation.

Studentexpeditionens öppettider under registreringsdagarna är kl. 09.45 – 12.00.

Rulla ner på sidan så hittar du information om den eller de kurser som du kommer att läsa i vår.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp. HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

KursplanPSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

KursplanPSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 5/11 - 5/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarOrganisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 6/12 2018 - 19/1 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod: Implementering, etik och evidens, 7,5 hp

KursplanPSSP06 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 5/11 2018 - 19/1 2019

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Sökbar som fristående kurs med sen anmälan via Utbildningskatalogen.

Läs mer om: Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kurser som ges VT 2019

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

KursplanPSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

KursplanPSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

KursplanPSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

KursplanPSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

Kursanvisningar: Tillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

KursplanPSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

Kursanvisningar: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid fr o m 18-09-17:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

SUB su.se/bibliotek