Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rulla ner på sidan så hittar du information om de kurser som gavs under VT 2019.

Till dig som är antagen och ska läsa fristående kurs på avancerad nivå HT 2019

Registrering

Webbregistrering är öppen 12 – 25 augusti. Webbregistrering görs på Mina studier under fliken Aktuell utbildning. För att kunna logga in på Mina studier måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Observera att studenter som har villkor (d.v.s. som ännu inte uppfyller kraven för behörighet eller där tidigare studier kräver särskild bedömning) inte kan registrera sig via webben.

Du som inte kan webbregistrera dig eller har andra frågor gällande din registrering ska besöka Studentexpeditionen 19 – 28 augusti (Frescati Hagväg 8, plan 2). Medtag giltig legitimation. Se Studentexpeditionens öppettider.

Här nedan hittar du information om den eller de kurser som du ska läsa.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

KursplanPSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarPsykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

KursplanPSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2019.
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2019.
Socialt beteende, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Tillämpad beteendeanalys II

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

KursplanPSTB02 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 2019 - 17/1 2020

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2019.
Tillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2017. (PDF)

Schema, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kurser som gavs VT 2019

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

KursplanPSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

KursplanPSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

KursplanPSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

KursplanPSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

KursplanPSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

Kursanvisningar/Syllabus: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
The Psychology of Leadership, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod: Implementering, etik och evidens, 7,5 hp

KursplanPSSP06 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2020 (period C-D)

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Sökbar som fristående kurs med sen anmälan via Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Studentexpeditionens besökstider är från och med den 19 augusti 2019:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

OBS! Sommarstängt till 19/8!

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek