Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Rulla ner på sidan så hittar du information om de kurser som ges kommande terminer.

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT44 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Kurslitteratur, VT 2020. (PDF)

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT45 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT32 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT40 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT41 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Course description: Human development, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT46 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar/Syllabus: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
The Psychology of Leadership, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Tillämpad beteendeanalys IV

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSSP04 (PDF)
Syllabus (eng): PSSP04 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 2020

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2018. (PDF)
Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer om kursen i Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kurser som gavs HT 2019

För kurser som ges HT 2020, se Utbildningskatalogen.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSMT54 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT52 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarPsykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT51 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarOrganisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT53 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarSocialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Tillämpad beteendeanalys II

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

KursplanPSTB02 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 2019 - 17/1 2020

KursanvisningarTillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Schema, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek