Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Rulla ner på sidan så hittar du information om de kurser som ges kommande terminer.

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT44 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Kurslitteratur, VT 2020. (PDF)

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT45 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT32 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT40 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT41 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
Course description: Human development, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT46 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar/Syllabus: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)
The Psychology of Leadership, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Tillämpad beteendeanalys IV

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSSP04 (PDF)
Syllabus (eng): PSSP04 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 2020

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2018. (PDF)
Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer om kursen i Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kurser som gavs HT 2019

För kurser som ges HT 2020, se Utbildningskatalogen.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan (sv): PSMT54 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT52 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarPsykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT51 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2020: 3/11 - 2/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarOrganisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

Kursplan (sv)PSMT53 (PDF)
Syllabus (eng): PSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarSocialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Tillämpad beteendeanalys II

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

KursplanPSTB02 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 2019 - 17/1 2020

KursanvisningarTillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Schema, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek