Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter.)

Rulla ner på sidan så hittar du information om de kurser som ges kommande terminer.

Till dig som är antagen och ska läsa fristående kurs på avancerad nivå VT 2020

Registrering

Webbregistreringen är öppen 9 – 12 januari och du måste registrera dig senast den 12 januari för att behålla din plats på kursen. Observera! Om du inte registrerat dig senast den 12 januari förlorar du din plats och platsen går till en student på reservlistan. Inga undantag görs vid utebliven registrering.

Webbregistrering görs på Ladok för studenter under fliken Aktuell utbildning. För att kunna logga in måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Observera att studenter som är antagna med villkor (d.v.s. som ännu inte uppfyller behörighetskraven eller där tidigare studier kräver särskild bedömning) inte kan registrera sig via webben.

Du som inte kan webbregistrera dig måste kontakta Studentexpeditionen via e-post senast den 12 januari för att ha möjlighet att behålla din plats på kursen.

Du som har frågor gällande din registrering eller studierna i övrigt kan kontakta Studentexpeditionen via e-post eller besöka oss under våra öppettider. Medtag giltig legitimation.

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

KursplanPSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 2/9 - 1/11 (halvfart) Se schema i Athena!

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarPsykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

KursplanPSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 - 4/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarOrganisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT53 (PDF)

Kursansvarig lärare: Torun Lindholm, tlm@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 5/12 2019 - 17/1 2020 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarSocialt beteende, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningSocial behavior: Insights from evolutionary psychology

Tillämpad beteendeanalys II

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

KursplanPSTB02 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2019: 4/11 2019 - 17/1 2020

KursanvisningarTillämpad beteendeanalys II, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Schema, HT 2019.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kurser som ges VT 2020

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

KursplanPSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Kurslitteratur, VT 2020. (PDF)

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

KursplanPSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2020. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

KursplanPSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 20/1 - 20/3 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

KursplanPSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Tillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

KursplanPSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 (halvfart) Se schema.

Kursanvisningar/Syllabus: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
The Psychology of Leadership, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Tillämpad beteendeanalys IV

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kursplan: PSSP04 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges VT 2020: 23/3 - 5/6 2020

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2018. (PDF)
Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2020.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Läs mer om kursen i Utbildningskatalogen.

Läs mer omMasterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Nya funktionsadresser 6 december!

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek