Fristående kurs

Fristående kurs på avancerad nivå

Vissa kurser som ingår i våra masterprogram kan även sökas och läsas som fristående kurs.

Som registrerad student på dessa kurser hittar du övrig kursinformation och kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

Rulla ner på sidan så hittar du information om de kurser som gavs under HT 2018.

Människans utveckling - Positiv psykologisk funktion och anpassningar, 7,5 hp

KursplanPSMT44 (PDF)

Kursansvarig lärare: Laura Ferrer Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human Development  – Positive Psychological Functioning and Adaptation in Youth

Trender i kognition, 7,5 hp

KursplanPSMT45 (PDF)

Kursansvarig lärare: Timo Mäntylä, timo.mantyla@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Trender i kognition, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Trends in cognition

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

KursplanPSMT32 (PDF)

Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 21/1 - 25/3 (halvfart) Se schema!

Kursanvisningar: Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningPsychological aspects on employee selection and recruitment

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik - datainsamling och analys, 7,5 hp

KursplanPSMT40 (PDF)

Kursansvarig lärare: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarTillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämningQualitative interviewing – data collection and analysis

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv, 7,5 hp

Svensk benämningMänniskans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling, 7,5 hp

KursplanPSMT41 (PDF)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, och Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

KursanvisningarMänniskans utveckling, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: Human development - Attachment and Relational Contexts of Lifespan Development

Ledarskapets psykologi, 7,5 hp

KursplanPSMT46 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se, och Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges VT 2019: 26/3 - 9/6 (halvfart)

Kursanvisningar/Syllabus: Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)
The Psychology of Leadership, 7,5 hp, VT 2019. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Engelsk benämning: The Psychology of Leadership

Kurser som gavs HT 2018

Psykofysiologi: Samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Kursplan: PSMT54 (PDF)

Kursansvarig lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykofysiologi, 7,5 hp. HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska.

Engelsk benämningPsychophysiology: relationships between psychological and physiological processes

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp

KursplanPSMT52 (PDF)

Kursansvarig lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 3/9 - 4/11 (halvfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

Kursanvisningar: Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämning: Psychological and organizational perspectives on work, stress and health

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

KursplanPSMT51 (PDF)

Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 5/11 - 5/12 (helfart)

Sök som fristående kurs: Via Utbildningskatalogen

KursanvisningarOrganisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2018. (PDF)

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Språk: Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Engelsk benämningOrganizational psychology and work place safety

Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp

Svensk benämning: Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod: Implementering, etik och evidens, 7,5 hp

KursplanPSSP06 (PDF)

Kursansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Kursen ges HT 2018: 5/11 2018 - 19/1 2019

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2018.

Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna.

Sökbar som fristående kurs med sen anmälan via Utbildningskatalogen.

Läs mer om: Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Mina studier puff

Studentportal

Mitt universitet puff

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Kontakt

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån, ons, tors, fre 11.00 - 12.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

SUB su.se/bibliotek