Allmänt masterprogram i psykologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Allmänt masterprogram i psykologi

Allmänt masterprogram i psykologi

Allmänt masterprogram i psykologi, 120 högskolepoäng (hp), är ett sammanhållet utbildningsprogram som leder fram till en masterexamen. Masterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen inom huvudämnet (psykologi).

Vissa kurser som ingår i programmet är också sökbara som fristående kurser.

Utbildningens innehåll

Läs mer om kursinnehåll på respektive terminssida:

Fler valbara kurser

Kurserna PSMT32 och PSMT46 inom Masterprogram i personal, arbete och organisation kan i mån av plats läsas som valbara kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi.

Om du vill läsa någon av dessa kurser måste du först kontakta studentexpeditionen.

Programinformation

Allmänt masterprogram i psykologi

Omfattning: 120 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanSPSAO (PDF)
Antagning: Ersätts HT 2020 av Internationellt masterprogram i psykologi.
Studietakt: 100% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Engelska och svenska
Studierektor: Erik Berntson
Kontakta expeditionen: expeditionen@psychology.su.se

Engelsk benämningGeneral Master's Programme in Psychology

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Expeditionen ställer in besökstiderna tillsvidare på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar delvis på distans. Läs mer om alternativa kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Efter studierna

Magisterpromovering

Promovering i Aula Magna

Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet med pompa och ståt.

Läs mer på SU-webben.