Avancerad nivå

Utbildningar och kurser på avancerad nivå

Våra utbildningar på avancerad nivå domineras av Allmänt masterprogram i psykologi, men vi medverkar även i det tvärvetenskapliga Masterprogram i personal, arbete och organisation. Du kan även läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Masterprogram

* Observera att följande kurser inom Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd kan läsas som valbara kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi:

Fristående kurser på avancerad nivå

Några vanliga frågor på avancerad nivå

Hur söker jag?

Du söker till alla våra program och kurser genom antagning.se.

Vad krävs för behörighet för att få läsa på avancerad nivå?

Behörighetskravet är Kandidatexamen, 180 hp, med ämnesfördjupning i psykologi 90 hp.

Hur sker urvalet bland de sökande?

Till Allmänt masterprogram i psykologi sker urvalet efter högskolepoäng, upp till 270 hp. Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på statistik.uhr.se

Kan jag söka kurserna inom masterprogrammen som fristående kurser?

Ja, vissa av dessa kurser är sökbara genom antagning.se inför höstterminen 2017, det vill säga med sista ansökningsdag den 18 april 2017. Se information och länk vid respektive kurs på programsidorna för Allmänt masterprogram (termin 3) respektive Masterprogram inom PAO (termin 3).

Är några kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi obligatoriska?

Kursen Masteruppsats i psykologi, 30 hp, är obligatorisk. Dessutom är 22,5 hp metod och statistik samt 7,5 hp ämneskurs obligatoriska. Du hittar mer information om vad som kan och måste ingå i masterexamen i psykologi i den lokala examensbeskrivningen.

Hur ansöker jag om examen?

När du är klar med din masterutbildning, det vill säga 120 hp inklusive obligatoriska kurser, ansöker du själv om att få ut din masterexamen. Det gör du hos Examensenheten vid Stockholms universitet.

Ytterligare frågor?

För frågor om utbildning på avancerad nivå kontakta Monika Karlsson på e-post monika.karlsson@psychology.su.se eller telefon 08-16 3845.

Kontakt

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

SUB su.se/bibliotek