Avancerad nivå

Utbildningar och kurser på avancerad nivå

Våra utbildningar på avancerad nivå domineras av Allmänt masterprogram i psykologi, men vi medverkar även i andra masterprogram. Du kan även läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Några vanliga frågor på avancerad nivå

Hur söker jag?

Du söker till alla våra program och kurser genom antagning.se.

Vad krävs för behörighet för att få läsa på avancerad nivå?

Behörighetskravet är Kandidatexamen, 180 hp, med ämnesfördjupning i psykologi 90 hp.

Hur sker urvalet bland de sökande?

Till Allmänt masterprogram i psykologi sker urvalet efter högskolepoäng, upp till 270 hp. Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på statistik.uhr.se

Kan jag söka kurserna inom masterprogrammen som fristående kurser?

Ja, vissa av dessa kurser är sökbara genom antagning.se. Se information om respektive kurs på sidan för Fristående kurs på avancerad nivå.

Är några kurser inom Allmänt masterprogram i psykologi obligatoriska?

Kursen Masteruppsats i psykologi, 30 hp, är obligatorisk. Dessutom är 22,5 hp metod och statistik samt 7,5 hp ämneskurs obligatoriska.

Hur ansöker jag om examen?

När du är klar med din masterutbildning, det vill säga 120 hp inklusive obligatoriska kurser, ansöker du själv om att få ut din masterexamen.

Ansök om examen

Ytterligare frågor?

För frågor om utbildning på avancerad nivå kontakta Studentexpeditionen på e-post expeditionen@psychology.su.se eller Studievägledningen på study-master@psychology.su.se.

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Nya funktionsadresser!

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman
SUB su.se/bibliotek