Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Samverkan
©

Stockholms universitets alumnnätverk

Tidigare studenter vid ett universitet kallas alumner. Psykologiska institutionen är förstås med och bidrar till Stockholms universitets alumnnätverk. Du kommer väl med? Vi tror att vi kan få glädje av varandra. Läs mer om vad ett medlemskap kan innebära.

© Trish Parisy

Examensuppsatser

Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

© Michal Zacharzewski

Forskningsfinansiärer

De 10 främsta externa forskningsfinansiärerna av vår forskning hittar du här. Vill du bli en av dem?

Forskningssamarbete

Forskningssamarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå i finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Stege

Karriär- och kompetensutveckling

Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning i samarbete med ITB.

Nyhetsbrevets sidhuvud (beskuret)

Psykologiska institutionens nyhetsbrev

Psykologiska institutionen har sedan april 2019 ett eget Nyhetsbrev, som skickas ut till alla anställda samt till personer som meddelat sitt intresse för vår Allmänna seminarieserie.

Praktikplatser och tillämpningsinslag

I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

ITB-logotyp

Uppdragsutbildning genom ITB

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Kontakt

Alumnkoordinator
Vakant
theres.arnosdotter@psychology.su.se

Informatör
Maria Larsson
marlar@psychology.su.se

Kunskaps- och lämplighetsprov (psykoterapeut)
kunskapsprov.psykoterapeut@su.se

Skolämnesansvarig
Vakant
theres.arnosdotter@psychology.su.se

Uppdragsutbildning, ITB
Mats Najström
mnm@psychology.su.se