Samverkan

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Psykologiska institutionen
 4. Samverkan
  ©

  Stockholms universitets alumnnätverk

  Tidigare studenter vid ett universitet kallas alumner. Psykologiska institutionen är förstås med och bidrar till Stockholms universitets alumnnätverk. Du kommer väl med? Vi tror att vi kan få glädje av varandra. Läs mer om vad ett medlemskap kan innebära.

  © Trish Parisy

  Examensuppsatser

  Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

  © Michal Zacharzewski

  Forskningsfinansiärer

  De 10 främsta externa forskningsfinansiärerna av vår forskning hittar du här. Vill du bli en av dem?

  Forskningssamarbete

  Forskningssamarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå i finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

  Stege

  Karriär- och kompetensutveckling

  Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning i samarbete med ITB.

  Praktikplatser och tillämpningsinslag

  I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

  ITB-logotyp

  Uppdragsutbildning genom ITB

  Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

  Kontakt

  Alumnkoordinator
  Lennart Högman
  lhn@psychology.su.se

  Informatör
  Maria Larsson
  marlar@psychology.su.se

  Kunskaps- och lämplighetsprov (psykolog)
  kunskapsprov.psykolog@su.se

  Kunskaps- och lämplighetsprov (psykoterapeut)
  kunskapsprov.psykoterapeut@su.se

  Skolämnesansvarig
  Lennart Högman
  lhn@psychology.su.se

  Uppdragsutbildning, ITB
  Mats Najström
  mnm@psychology.su.se

  ITB uppdragsutbildning