ITB-logotyp

Stockholms universitet ser samverkan med näringsliv och samhälle som en viktig uppgift, där uppdragsutbildning utgör en väsentlig del.

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet. ITB erbjuder kurser inom många olika tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Bland annat ges kurser inom områden såsom kliniska tillämpningar, ledarskap, arbetsmiljö, intervjuteknik, organisationspsykologi, genus och mångfald, kognition, stress och hälsa.

Vi skräddarsyr även kurser utifrån era behov.

Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs. Under flikarna till vänster kan du läsa om de kurser vi genomfört och de organisationer vi samarbetat med.

Hör av dig när du vill diskutera vad ITB kan göra för din organisation!

Mats Najström
Föreståndare