Syfte

Enligt föreskrifterna är institutets syfte

  • att för särskilda målgrupper lägga upp och genomföra anpassade kurser i psykologisk ämneskunskap och metodik,
  • att medverka i uppdrag kring psykologiska frågeställningar inom olika sektorer av samhället,
  • att skapa kontakter som möjliggör nya tillämpningsinslag som kan ingå i kurser som ges vid Psykologiska institutionen,
  • att stödja kompetensutveckling av institutionens personal.

Kvalificerad personal

Alla uppdrag som ITB åtar sig genomförs av personer med kvalificerad utbildning inom psykologiämnet, såsom professorer, docenter, universitetslektorer, forskare, doktorander och legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Organisation

 
ITB-logotyp
 
 

ITB är en verksamhetsmässig och ekonomisk enhet inom Psykologiska institutionen under institutionens styrelse och prefekt. Institutet leds av en styrelse samt en föreståndare.

 

Föreståndare utses av prefekten vid Psykologiska institutionen. Föreståndaren arbetar på delegation från Psykologiska institutionens styrelse och prefekt.

Verksamheten skall vara självfinansierande.

Uppdragsutbildning

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Stockholms universitet ser samverkan med näringsliv och samhälle som en viktig uppgift, där uppdragsutbildning utgör en väsentlig del.

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet. ITB kan erbjuda kurser inom i princip samtliga tillämpningar av psykologiämnet. Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs. Missa inte heller våra webbföreläsningar här på hemsidan.

Läs mer om ITB, vilka kurser vi har givit de senaste åren och vilka uppdragsgivare vi har samarbetat med. Fundera sedan på vad ITB kan göra för dig.