Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden. Kurser vi ofta ger är till exempel ”Intervjumetodik", "Organisation och ledarskap", ”Handledning och konsultation". Nedan finns en beskrivning av ett par av de specialistutbildningar som för närvarande pågår inom Psykologiska institutionen. Dessa utbildningar startar årligen. Hör av dig för mer information om kursstarter.

Specialistkurs i klinisk neuropsykologi, 15 hp

Institutet för tillämpad beteendevetenskap erbjuder 10 kursplatser som avgiftsbelagd uppdragsutbildning på specialistkursen Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp. Kursen hålls i regi av Psykologiska institutionen.

Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Kursen vänder sig till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Läs mer om ansökan, urval, litteratur, tider mm (122 Kb) . (PDF)

Ansökan sker med hjälp av blanketten nedan som postas så att den är oss tillhanda senast måndag den 30 januari 2017. Besked om antagning skickas ut den 2 februari 2017.

Ansökningsblankett till Klinisk neuropsykologi, 2017 (77 Kb)  (PDF)

Om du har frågor om kursen kontakta kursansvarig Mats Najström, tel 08-16 42 19, eller e-post mnm@psychology.su.se

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring.

Kursbeskrivning Personalhandledning och konsultationsmetodik

Om du har frågor kan du kontakta kursansvarig Mats Najström, tel 08-16 42 19 eller e-post mnm@psychology.su.se

Exempel på andra kurser som ITB genomfört de senaste åren

 • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer.
 • Kurser för prefekter och ställföreträdande prefekter.
 • Medarbetarsamtal och ledarskap.
 • Kurser i handledning och ledarskap för doktorandhandledare.
 • Handledning för läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor.
 • Kurser i intervjumetodik.
 • Intervjuantagning.
 • Arbetsliv i förändring.
 • Läraren i gruppen.
 • Gruppsykologi.
 • Introduktion till kvantitativ forskning.
 • Kurs i genuspsykologi.
 • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting.

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta ITB för en diskussion om alla typer av kurser inom psykologiämnet.