Specialistkurs i klinisk neuropsykologi, 15 hp

Institutet för tillämpad beteendevetenskap kan erbjuda 10 kursplatser som avgiftsbelagd uppdragsutbildning på specialistkursen Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp. Kursen hålls i regi av Psykologiska institutionen.

Kursen vänder sig till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning. Kostnaden för denna kurs är 19.000:- SEK.

Läs mer om ansökan, urval, litteratur, tider mm (122 Kb) . (PDF)

Ansökan sker med hjälp av blanketten nedan som postas så att den är oss tillhanda senast den 30 januari 2017. Besked om antagning skickas ut den 2 februari 2017. Detaljerat schema och anvisningar kommer att mailas ut till kursdeltagarna i början av februari.

Ansökningsblankett till Klinisk neuropsykologi, 2017 (77 Kb)  (PDF)

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp

Hösten 2015 startade vår specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, motsvarande 15 hp, för första gången. En ny kursomgång kommer att ges med sista ansökningsdag 15 juli 2016 och med start i september 2016. Läs mer om innehåll och kursupplägg i kursbeskrivningen:

Kursbeskrivning Personalhandledning och konsultationsmetodik

Om du har frågor kan du kontakta kursansvarig Mats Najström, tel 08-16 42 19 eller e-post mnm@psychology.su.se

Vad kan ITB göra för dig?

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

ITB kan erbjuda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Bland annat har ITB kompetensen att ge kurser inom områden såsom kliniska tillämpningar, ledarskap, arbetsmiljö, organisatoriska villkor, människans roll i gruppen, genusaspekter, ergonomi, kognition, stress och hälsa, människans utveckling och miljöpsykologi.

Kursernas omfång kan vara allt från en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs.

Missa inte ITB:s webbföreläsningar om metod och statistik för beteendevetare.

Läs mer om ITB, vilka kurser vi har givit de senaste åren och vilka uppdragsgivare vi har samarbetat med. Fundera sedan på vad ITB kan göra för dig.

______________

* Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.