© "deafstar"
 

Alumnnätverket är i första hand tänkt för dig som har läst minst tre terminer vid institutionen, på fristående kurs, psykoterapeutprogrammet eller forskarutbildningen, alternativt 7 terminer på psykologprogrammet/-linjen. Du som går de sista terminerna på en längre utbildning får alltså gärna gå med redan under studietiden.

Läs mer om vad det kan innebära att vara alumn vid Stockholms universitet och Psykologiska institutionen på su.se/alumn.

Välkommen!

Läs mer

Alumnträffen 2017: "Det går att designa sin karriärväg", med författaren och psykologen Jenny Jägerfeld.