© Antonio Jiménez Alonso
 

Många som läst vid universitetet återvänder efter några år. Du kan komma tillbaka för att stärka din kompetens eller läsa en kurs i ett helt nytt ämne för nöjes skull. Du som är psykolog kanske funderar på att läsa en så kallad specialistkurs eller att läsa vidare till psykoterapeut. Läs mer under fliken Utbildning och Anmälan och antagning.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär att vi erbjuder specialutformade utbildningar för företag, organisationer och myndigheter. Dessa kurser kan - men behöver inte - vara poänggivande. De kan vara korta och intensiva eller hållas i låg takt under en längre tid. Psykologiska institutionen har ett eget institutet som har hand om vår uppdragsutbildning, Institutet för tillämpad beteendevetenskap, eller kort och gott ITB. Läs mer om ITB.

Lediga anställningar

Lediga anställningar vid Stockholms universitet