1. Var extern representant i ett råd

Externa personer i råd och styrelser ger universitetet nya perspektiv samtidigt som du får värdefulla erfarenheter och kontakter.

2. Engagera dig i entreprenörskap

SU Inkubator stödjer studenter och forskare i företagande. Här behövs regelbundet mentorer, rådgivare och partners.

3. Bli gästföreläsare

Har du spetskompetens inom ett ämne, eller arbetslivserfarenheter att berätta om? Anmäl ditt intresse som föreläsare eller seminarieledare.

4. Delta i forskningssamarbete

Din organisation kan finansiera ett forskningsprojekt som möter era kunskapsbehov. Universitetet kan även bistå i att söka extern finansiering.

5. Ta emot studiebesökare

Det är mycket uppskattat om du och dina kollegor vill ta emot en grupp studenter och berätta om arbetsplatsen och ert arbete.

6. Bli mentor

Träffa en student under en period och diskutera t ex studier, yrkesval och arbetsliv. Det ger dig tillfälle att reflektera över dina erfarenheter.

7. Ta emot en praktikant

Behöver din arbetsplats stöd under en period, ta emot en praktikant i 5-20 veckor och låt denne bistå er i kvalificerade arbetsuppgifter.

8. Anlita en uppsatsstudent

Har ni en frågeställning på din arbetsplats som ni inte själva hinner undersöka, ta hjälp av en student på grund- eller avancerad nivå.

9. Rekrytera

Kontakta gärna Stockholms universitet när din arbetsplats behöver rekrytera nya medarbetare, så hjälper vi er att nå rätt målgrupp.

10. Donera

Du eller din organisation kan donera medel till exempelvis ett ämne eller en institution som ligger dig varmt om hjärtat. Se www.su.se/samverkan/stöd-stockholms-universitet