Tidigare student

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Tidigare student
©

SU Alumni

Tidigare studenter vid ett universitet kallas alumner. Psykologiska institutionen har tre olika grupper i SU Alumni. Du kommer väl med? Vi tror att vi kan få glädje av varandra. Läs mer om vad ett medlemskap kan innebära.

10 sätt att samarbeta

Du som är tidigare student (alumn) och Psykologiska institutionen kan ha glädje av varandra. Här följer 10 sätt som vi kan samarbeta på. Kan du komma på fler?

Stege

Karriär- och kompetensutveckling

Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning i samarbete med ITB.

Kontakt

Alumnkoordinator
Lennart Högman
lhn@psychology.su.se

Informatör
Maria Larsson
marlar@psychology.su.se

Kunskaps- och lämplighetsprov (psykolog)
Lena (Lotta) Reuterskiöld
kunskapsprov.psykolog@su.se

Kunskaps- och lämplighetsprov (psykoterapeut)
kunskapsprov.psykoterapeut@su.se

Skolämnesansvarig
Lennart Högman
lhn@psychology.su.se

Uppdragsutbildning, ITB
Mats Najström
mnm@psychology.su.se

UPPDRAGSUTBILDNING

ITB uppdragsutbildning