Bakgrund

Genom olika prov undersöks om den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande de krav som ställs på svenska psykoterapeuter. Genom olika prov kontrolleras kunskapsnivån. Någon utbildning ingår inte.

En förutsättning är att Socialstyrelsen har givit tillstånd till den enskilda att få göra provet. Den 1 maj 2017 öppnades möjligheten att ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen