Socialstyrelsen kommer att göra en ny upphandling av tjänsten, men Psykologiska institutionen kommer ej att delta.

Kontakta Socialstyrelsen för att få reda på vilket lärosäte som kommer att ta över i framtiden.

Läs mer.