Fråga: Jag har en fråga som ännu inte fått något svar på denna sida. Vart vänder jag mig?

Svar: Skicka din fråga till e-postadressen kunskapsprov.psykoterapeut@su.se.

 

Fråga: Hur kan jag förbereda mig för ert kunskapsprov?

Svar: Se litteraturlistan på informationssidan om kunskapsprovet. Observera att ett krav är att en prövning först görs av Socialstyrelsen.

 

Fråga: Finns det litteraturtips så att jag närmare kan se vilka kunskapsområden som ingår?

Svar: Ja, se litteraturlistan på informationssidan om kunskapsprovet.

 

Fråga: Jag har en master i clinical and health psychology från Eotvos Lorand University i Ungern. Är det möjligt för en nordisk medborgare att bli värderad för ett kunskapsprov för att uppnå svensk legitimation? Har du någon information om hur Sverige ställer sig till en utbildning från ELTE?

Svar: Det är enbart Socialstyrelsen som värderar utbildningar. Se: https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/psykoterapeut/gor-kunskapsprov

 

Fråga: På deres nettside skriver dere om kunnskapstest for personer med utdanning utenfor EU/EØS og egnethetstest for personer med utdanning fra EU/EØS. Videre beskriver dere en teoretisk og en praktisk del av testen. 

Mitt spørsmål til dere er: beskrivelsen av testen med to deler - er det kunnskapstesten eller egnethetstesten eller begge deler? Hva er i så fall forskjellen?

Svar: Det er begge deler. Alle tar en kunnskapstest og de som klarer denne går videre til den praktiske delen av testen.

 

Frågor: Jag har precis fått mina utländska utbildningar godkända av Socialstyrelsen och kan därmed anmäla mig till det svenska psykoterapeutlegitimationsprovet. Jag har ett par frågor, hur kan jag veta när provet kommer att ges och anmäla mig?

Jag undrar också om det finns mer förberedelsematerial än all kurslitteratur som är listad? Skulle gärna vilja bilda mig en en uppfattning om vilken typ av frågor jag kan förvänta mig och om det är specifika svenska frågor som jag inte är förberedd för då mina studier, praktik och arbete har skett utomlands?

Om möjligt skulle jag också vilja finna en mentor som skulle kunna ge mig stöd i mina förberedelser, vet ni om det finns någon möjlighet till detta?

Svar: Nästa provtillfälle anges på informationssidan om kunskapsprovet.

Nej, tyvärr har vi inte mer material. Vi ska försöka lägga ut någon typfråga på hemsidan under slutet av januari.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda mentorsskap.

 

Fråga: Går det att få utföra provet i annat land, t ex på annat universitet eller Svenska ambassaden?

Svar: Nej tyvärr, provet ges endast vid specifik tidpunkt och förlagt till Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Läs mer om Kunskapsprov och lämplighetsprov för psykoterapeuter med examen utanför eller inom EU/EES.