Det kan exempelvis handla om att vi tar emot en gymnasieklass en eftermiddag för att berätta om verksamheten.

Skolämnesansvarig är Lennart Högman som nås på e-post: lhn@psychology.su.se eller telefon: 08-163830.