© Michal Zacharzewski
  1. Vetenskapsrådet, VR - www.vr.se
  2. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS - www.fas.se
  3. Vinnova - www.vinnova.se
  4. Stålsäkerhetsmyndigheten - www.stralsakerhetsmyndigheten.se
  5. AFA Försäkring - www.afaforsakring.se
  6. Forskningsrådet FORMAS - www.formas.se
  7. Brottsoffermyndigheten, BrOM - www.brottsoffermyndigheten.se
  8. Arbetsmiljöverket - www.av.se
  9. EU - europa.eu
  10. Olika stiftelser

Sponsor och donator

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runt om i världen. Om du är intresserad av att stödja något av våra forskningsområden, finansiera utrustning, ge en gåva till unga forskare eller utlysa stipendium, kan du kontakta:

Prefekt Håkan Fischer, e-post: prefekt@psychology.su.se