Företag & organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Företag & organisation
© Trish Parisy

Examensuppsatser

Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

Forskningssamarbete

Forskningssamarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå i finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Praktikplatser och tillämpningsinslag

I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

Kontakt

Alumnkoordinator
Vakant
theres.arnosdotter@psychology.su.se

Informatör
Maria Larsson
marlar@psychology.su.se

Kunskaps- och lämplighetsprov (psykoterapeut)
kunskapsprov.psykoterapeut@su.se

Skolämnesansvarig
Vakant
theres.arnosdotter@psychology.su.se

Uppdragsutbildning, ITB
Mats Najström
mnm@psychology.su.se