© Trish Parisy

Kontakta någon av de kursansvariga lärarna för ytterligare information eller fortsatt diskussion om samarbetsmöjligheter:

Psykologprogrammet

Ewa Mörtberg, tfn 08-163858, e-post ewa.mortberg@psychology.su.se
Petra Lindfors, tfn 08-163893, e-post pls@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III)

Stephan Baraldi, tfn 08-163924, e-post sbi@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III: Inriktning mot personal, arbete och organisation)

Christin Mellner, e-post cmr@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning)

Marie Gustafsson Sendén, tfn 08-163946, e-post mgu@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning: inriktning mot personal, arbete och organisation)

Claudia Bernhard Oettel, tfn 08-163886, e-post claudia.bernhard.oettel@su.se