© Trish Parisy
 

Varje termin har vi närmare 100 studenter som skriver en examensuppsats på någon nivå.

Kontakta någon av de kursansvariga lärarna för ytterligare information eller fortsatt diskussion om samarbetsmöjligheter:

Psykologprogrammet

Ewa Mörtberg, tfn 08-163858, e-post ewa.mortberg@psychology.su.se
Petra Lindfors, tfn 08-163893, e-post pls@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III)

Maarit Johnson, tfn 08-162012, e-post mtjn@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III: Inriktning mot personal, arbete och organisation)

Erik Berntson, tfn 08-163683, e-post erik.berntson@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning)

Maarit Johnson, tfn 08-162012, e-post mtjn@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning: inriktning mot personal, arbete och organisation)

Erik Berntson, tfn 08-163683, e-post erik.berntson@psychology.su.se