Samverkan

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Psykologiska institutionen
 4. Samverkan
  ©

  SU Alumni

  Tidigare studenter vid ett universitet kallas alumner. Psykologiska institutionen har tre olika grupper i SU Alumni. Du kommer väl med? Vi tror att vi kan få glädje av varandra. Läs mer om vad ett medlemskap kan innebära.

  © Trish Parisy

  Examensuppsatser

  Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

  © Michal Zacharzewski

  Forskningsfinansiärer

  De 10 främsta externa forskningsfinansiärerna av vår forskning hittar du här. Vill du bli en av dem?

  Forskningssamarbete

  Forskningssamarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå i finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

  Stege

  Karriär- och kompetensutveckling

  Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning i samarbete med ITB.

  Praktikplatser och tillämpningsinslag

  I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

  ITB-logotyp

  Uppdragsutbildning genom ITB

  Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, bildades 1987 och har bedrivit uppdragsverksamhet alltsedan dess.

  Kontakt

  Alumnkoordinator
  Lennart Högman
  lhn@psychology.su.se

  Informatör
  Maria Larsson
  marlar@psychology.su.se

  Kunskaps- och lämplighetsprov (psykolog)
  Lena (Lotta) Reuterskiöld
  kunskapsprov.psykolog@su.se

  Kunskaps- och lämplighetsprov (psykoterapeut)
  kunskapsprov.psykoterapeut@su.se

  Skolämnesansvarig
  Lennart Högman
  lhn@psychology.su.se

  Uppdragsutbildning, ITB
  Mats Najström
  mnm@psychology.su.se

  UPPDRAGSUTBILDNING

  ITB uppdragsutbildning