Annual Report - Sök bland våra publikationer årsvis

Snabbutsökningar av aktuella publikationer i DiVA hittar du i menyn till vänster. Forskningsavdelningarna publicerar listor med publikationer inom sina respektive områden. På forskarnas egna profilsidor har de flesta en länk till sina publikationer i DiVA.

Nedlagda databaser

Den 6 augusti 2020 stängdes den gamla FileMaker-servern med de sökbara databaserna Annual Report, PsychLib samt Projektcentralen. Materialet har exporterats till csv-filer och kanske uppstår i annat webbvänligt format längre fram. Om du är intresserad så hör gärna av dig till vår webbredaktör, så ökar chanserna för en återuppståndelse...

Annual Report

Annual Report innehåller referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, böcker/bokkapitel, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag av personer knutna till institutionen.

DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns här sedan 2007. Äldre material hittar du i Annual Report och i vissa fall PsychLib. Här hittar du även studentuppsatser sedan 2006. För äldre material hänvisas till PsychLib.

PsychLib

PsychLib var vårt omfattande uppsats- och rapportregister med uppsatser och avhandlingar från C-nivå och uppåt sedan 1950-talet till och med 2005. En hel del material fanns i fulltext.

I PsychLib hittade du även institutionella rapportserier, t ex Engelska rapportserien, Svenska rapportserien, Psykotekniska institutets rapportserie, IDA-gruppens rapportserie och den senaste Reports from the Department of Psychology.