Arkiv. © Vangelis Thomaidis
 
 

De allra flesta uppsatser sedan 1950 finns i Psykologiska institutionens publikationsarkiv, Frescati Hagväg 14. Om du behöver få ut en kopia kontaktar du vår arkivarie Anna Andersson.

Från och med 2006 ska studentuppsatser normalt finnas i DiVA.