Publikationslänkar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Publikationslänkar
Gamla böcker. © Zsuzsanna Kilian

Antikvariat

En samling länkar till anikvariat och antikvariatsresurser.

Böcker i rad. © Svilen Milev

Bibliotek

Länkar till nationella och internationella bibliotek och biblioteksresurser med goda samlingar inom psykologi, medicin och närliggande områden.

Webshop. ©

Köp böcker på internet

En samling länkar till ställen där du kan köpa böcker på internet. Ingen inbördes rangordning. Att en länk anges innebär i sig ingen rekommendation från Psykologiska institutionens sida, utan erbjudes "as is"!

Internetresurser. © Svilen Milev

Resurser på internet

Länkar till några resurser på internet som kan vara intressant att leta i.

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Philip Stenström
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
philip.stenstrom@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU