Böcker i rad. © Svilen Milev

Stockholms universitetsbibliotek

Använd denna länk för att söka i databaser (t ex Nationalencyklopedien, PsycARTICLES och PsycINFO) med mera, eftersom du då kommer åt resurser som annars är spärrade. Vid behov slussas du till en inloggningssida där du får logga in med ditt universitetskonto.

Kungliga Biblioteket Sveriges nationalbibliotek! Sök i LIBRIS

Göteborgs universitetsbibliotek

Handelshögskolan i Stockholm bibliotek

Karolinska Institutets bibliotek

Library of Congress, USA

Libweb - Online Libraries Worldwide

Lunds universitetsbibliotek

National Libraries Worldwide  Wikipediasida med länkar till nationalbibliotek i hela världen.

Uppsala universitetsbibliotek